top of page
NewLHFrame.png
כל המידע למתפללים     במבט אחד
הציבור לא צריך לחכות למסך הרצוי        כל סוג של תוכן מוצג במסגרת שלו
עדכון הודעות
בקלי קלות
זיכוי הרבים בעמידה בזמני ההלכה 
תזמון תוכן חכם
פרסום תורמים
 פרנסים והנצחות
הכנת מודעות
מעוצבות בקליק
הצגת שמות נפטרים ביום אזכרתם
גלריית המסכים מבית  לוח הקודש
מסכים ייעודיים למגוון צרכים שונים
לוח_הזכרון.png
להפוך את לוח הזיכרון לפעיל
גם עבור הנפטרים ומשפחותיהם               וגם עבור קופת בית הכנסת
שמותיהן של המונצחים יוצגו בצורה בולטת בשבוע וביום הזיכרון שלהם
bottom of page